Biuro projektu „POWER do działania!”
40-014 Katowice, ul. Mariacka 1/22

t: +48 732 666 351
projekt@rcon.com.pl

Napisz do nas

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „Nowe perspektywy dla młodych” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).*

  Pragniemy poinformować, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Recon Consulting sp. z o. o., Chorzów (41-506), ulica Armii Krajowej 81/10KRS: 0000513253, NIP: 6272738906, REGON: 243586612, e-mail: rodo@rcon.com.pl,
  2. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
  3. Możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 32 788 52 02 lub pisząc na: rodo@rcon.com.pl.
  4. Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie uzyskanej tutaj zgody.
  5. Odbiorcami Państwa danych mogą być firmy ujęte w zestawieniu na stronie rcon.com.pl w zakładce RODO i pliki do pobrania.
  6. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego.
  7. Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel rekrutacyjny), lub w razie umowy do czasu jej zakończenia, jeśli inne przepisy nie będą nakazywać nam ich dalej przetwarzać.
  8. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  9. Mają Państwo prawo do przenoszenia swoich danych.
  10. Mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).