Przejdź do treści

Monitoring

Specjaliści RECON wykonują monitoring w ramach projektów finansowanych z EFS, w skład którego wchodzi przeprowadzenie ankietyzacji oraz raportów cyklicznych i końcowych. Sporządzone raporty pozwalają przedsiębiorstwu monitorować jakość i zadowolenie uczestników z projektu oraz pomagają w poprawnej realizacji projektu.

Proces działania

  • Odczytanie potrzeby szkolenia
  • Wspólne budowanie programu naprawczego
  • Szkolenie z pozyskiwanych środków
  • Wychwytanie potencjalnych błędów przy wnioskach płatności
  • Wdrożenie programu naprawczego
  • Raport kończący audyt
  • Monitoring działań firmy

Audyty projektów unijnych

Specjaliści RECON wykonują audyty projektów unijnych dla firm, które korzystały z dofinansowania przy realizacji swoich projektów. Jego rezultatem jest uzyskanie opinii – racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt zgodny z umową i wnioskiem.

Co sprawdzamy

RECON w audytach projektów unijnych sprawdza, czy działania, których dotyczą poniesione wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane. Dodatkowo zajmujemy się zgodnością wniosków o płatność oraz upewniamy się, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi.

Dlaczego RECON?

Audyt projektów unijnych musi być przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny, dlatego należy zastanowić się nad jego wyborem. RECON zapewnia odpowiednią jakość audytu poprzez odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie swoich pracowników. Specjalizujemy się w przeprowadzaniu audytów oraz posiadamy obszerną wiedzy z zakresu funkcjonowania poszczególnych funduszy unijnych wspierających rozwój Polski.

Outplacement

Świadczymy kompleksowe wsparcie dla organizacji będących w okresie zmian i redukcji personelu. Dzięki programowi Outplacement wspieramy zarówno osoby odchodzące jak i pozostające w organizacji podczas restrukturyzacji

Dlaczego RECON?

Nasze usługi mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych. RECON wie, że rzetelnie przygotowany proces zmiany i redukcji kadry oraz wsparcie dla odchodzących pracowników nie tylko poprawia wizerunek firmy, ale także łagodzi burzliwy proces przemian. Dostosowujemy zarząd i pracowników organizacji do nowej sytuacji, a także pomagamy zapobiec potencjalnym konfliktom w firmie.

Jak możemy Wam pomóc?

Dostarczamy środki na restrukturyzację, m.in. pomagając firmą przebranżowić bądź wyspecjalizować obecnych pracowników. Dzięki naszym środkom pracownicy nabywają nowe kwalifikacje, co umożliwia firmie zachowanie swoich pracowników na innych stanowiskach.

Dla kogo?

Nasi klienci to firmy z wielu branż, dlatego podczas restrukturyzacji możemy pomóc wszystkim. Program wsparcia można zastosować zarówno w branży bankowej, farmaceutycznej, przemysłowej, IT, logistyki czy nawet turystyki. Dla RECON nie ma rzeczy niemożliwych – pomożemy Twojej firmie w każdej sytuacji.

CSR

RECON od początku swojej działalności zwraca szczególną uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. CSR polega na budowaniu strategii uwzględniającej interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Wiemy, jak ważne dzisiaj jest spełnianie interesów społecznych oraz dbanie o ochronę środowiska, które powoli wdraża każda międzynarodowa firma. W RECON staramy się utrzymywać międzynarodowy poziom w każdym aspekcie naszej działalności.

Na zamówienia naszych klientów tworzymy również projekty unijne bazujące na idei CSR.