Nowe perspektywy dla młodych!

Projekt „Nowe perspektywy dla młodych!” realizowany przez RECON Consulting Sp. z o. o. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Mamy dla was 3 628 238,04 PLN!

Wsparcie udzielane będzie w trakcie trwania projektu, czyli w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku, dla 228 osób. Mamy dla was:

Szkolenia

zawodowe, komputerowe, interpersonalne

Pracę

staż zawodowy lub zatrudnienie subsydiowane,

Coaching

zindywidualizowane sesje coachingowe z naszymi ekspertami

Doradztwo

profesjonalne doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Twój udział w projekcie jest dla Ciebie szansą na zdobycie nowych umiejętności zawodowych, które będą poparte certyfikatem. Nie czekaj! Zgłoś się już dziś, by zapewnić sobie większą atrakcyjność na rynku pracy!

Dla kogo szkolenia?

Masz 18-29 lat

Nie pracujesz lub jesteś osobą zatrudnioną na umowę krótkoterminową lub w ramach umowy cywilno-prawnej

Mieszkasz w województwie śląskim

Jak wziąć udział?

Jeśli spełniasz poniższe warunki:
– masz 18-29 lat,
– zamieszkujesz w województwie śląskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
– jesteś osobą niepracującą, nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym lub szkoleniach finansowanych ze środków publicznych,
– jesteś osobą zatrudnioną na umowę krótkoterminową lub w ramach umowy cywilno-prawnej, której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
skontaktuj się z Biurem Projektu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy składać osobiście w Biurze Projektu lub pocztą tradycyjną za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego (istnieje ewentualna możliwość podesłania Formularza zgłoszeniowego przez e-mail z późniejszym dostarczeniem oryginałów pocztą).

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 roku.

Dokumenty do pobrania
Harmonogram zajęć

 

Projekt ma na celu wzmocnienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia ww. osób. Tematyka szkoleń i kursów odpowiada zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Uczestnicy projektu przez udział w szkoleniach zawodowych i kursach mogą podnieść swoje kwalifikacje, dzięki czemu staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy.

Wartość Projektu wynosi 3 628 238,04 PLN, w tym kwota dofinansowania 3 446 826,13 PLN.

Biuro Projektu
ul. Stefana Batorego 48,
pokój 309
41-506 Chorzów

732 666 351
projekt@rcon.com.pl

logo strona