IT

W ofercie szkoleń z IT

  • Programowanie w językach CMS+HTML+CSS
  • HTML + Word Press
  • Projektowanie użytecznych interfejsów, dobre praktyki UCD