Rekrutacja

AKTUALNIE PROWADZONA REKRUTACJA

Planowane szkolenia znajdują się w Harmonogramach

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu odbywać się będzie do marca 2021 r. (Projektodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji, w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników/uczestniczek lub przedłużenia procesu rekrutacji).

Dokumenty wymagane od Kandydatów/Kandydatek w procesie rekrutacji (komplet dokumentów rekrutacyjnych):
a) Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu,
b) zaakceptowany Regulamin rekrutacji.

Komplet ww. wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, należy dostarczyć w oryginale do Punktu Rekrutacyjnego lub przesłać pocztą tradycyjną (możliwość przesłania zgłoszeń za pośrednictwem e-maila z późniejszym dosłaniem oryginałów – najpóźniej do 5 dni roboczych).

Punkt rekrutacyjny Projektu „Nowe perspektywy dla młodych!”
ul. Armii Krajowej 81/3
41-506 Chorzów

W przypadku wystąpienia wątpliwości kandydat jest zobowiązany do przedstawienia innych informacji, o ile będą niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie projektu.