Specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac

Kim jest?

Specjaliści ds. kadr i płac pracują w niemal każdej firmie. Ich działalność jest niezwykle istotna, by przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo. Zajmują się również wszelkimi kwestiami związanymi z zatrudnieniem – sprawdzają kwalifikacje zawodowe zatrudnianych pracowników, kierują ich na badania lekarskie, przygotowują umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, wysyłają również pracowników na szkolenia BHP. Specjalista ds. kadr i płac musi bardzo dobrze znać przepisy prawa pracy – to jego zadaniem jest dbanie o to, by wszelkie wykonywane w firmie działania oraz każde dokumenty były zgodne z przepisami. Jak wiadomo, prawo szybko się zmienia, ewoluuje, dlatego też osoby te muszą być nastawione na ciągłe nabywanie nowej, niezbędnej do pracy wiedzy.

Jakie ma obowiązki?

 1. Sporządzanie list płac, zasiłków chorobowych
 2. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń
 3. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracowników i zakład pracy od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń.
 4. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
 5. Sporządzanie raportów miesięcznych ZUS RMUA.
 6. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych
 7. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 8. Wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach na prośbę pracownika.
 9. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników i czasu pracowników
 10. Sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrzne oraz GUS
 11. Prowadzenie akt osobowych
 12. Przygotowywanie dokumentów kadrowych i nadzór nad ich obiegiem
 13. Ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich
 14. Przygotowywanie i wykonywanie przelewów płacowych

Ile zarabia?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite według portalu wynagrodzenia.pl na tym stanowisku wynosi 4 360 PLN brutto. Co drugi specjalista ds. kadr i płac otrzymuje pensję od 3 600 PLN do 5 280 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych specjalistów ds. kadr i płac zarabia poniżej 3 600 PLN brutto.