Przejdź do treści
BUR czyli Baza Usług Rozwojowych
to platforma umożliwiająca pozyskiwanie dofinansowania na wybrane szkolenia nawet na poziomie 80%. BUR wyróżnia się tym, że publikowane są w niej tylko usługi oferowane przez zweryfikowane firmy i instytucje szkoleniowo-doradcze.
W BUR każdy może samodzielnie wybrać ofertę, której potrzebuje i która w realny sposób wpływa na wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji – a przez to na rozwój przedsiębiorstwa. Za pośrednictwem BUR można również zgłosić zapotrzebowanie na daną usługę, jeśli nie są one dostępne na platformie. Na jej podstawie przygotowujemy oferty „szyte na miarę”, czyli indywidualnie dopasowane do każdego klienta.

Zespół RECON pomaga nie tylko dopasować szkolenie do potrzeb przedsiębiorstwa oraz pracowników, ale również otrzymać na nie dofinansowanie.

Charakterystyczne cechy systemu

80%

dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw

70%

dofinansowania dla przedsiębiorstwa małych, z możliwością zwiększenia do 80%

50%

dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia do 80%

Dla kogo jeszcze szkolenia ze wsparciem?

+10% do dofinansowania podstawowego dla małych i średnich firm mogą dostać:

Branże kluczowe dla regionu
górnictwo, budownictwo, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
Branże szybko rozwijające się o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa
gastronomia i zakwaterowanie, finanse i ubezpieczenia, edukacja, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
Branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w: energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja, transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja.
Osoby o niskich kwalifikacjach
jeżeli wskaźnik ich zatrudnienia wynosi co najmniej 35,97%
Osoby niepełnosprawne
jeżeli wskaźnik ich zatrudnienia wynosi co najmniej 6%
Osoby w wieku 50+
jeżeli wskaźnik ich zatrudnienia wynosi co najmniej 26,04%

Nasze szkolenia