Kompetencje miękkie

  • Negocjacje handlowe
  • Profesjonalna obsługa klienta, w tym B2B i B2C
  • Trening umiejętności interpersonalnych
  • Trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • Personal Branding
  • Kreatywność (Narzędzia TRP – Twórczego Rozwiązywania Problemów)
  • Prowadzenie prezentacji i wystąpień publicznych
  • Efektywność osobista
  • Budowanie współpracy